Puls Biznesu: Koło ratunkowe dla biurokratów

„Donald Tusk skrytykował wprowadzenie tzw. metryczki administracyjnej, która umożliwia zidentyfikowanie urzędników przygotowujących decyzje, niezgodne z prawem. Premier, wbrew stanowisku klubu PO, chce zablokować projekt. Biznes nie kryje rozczarowania” – czytamy w Pulsie Biznesu.

„Niespodziewanie rząd ruszył na pomoc urzędnikom łamiącym prawo. Premier Donald Tusk skrytykował popierane przez posłów swojej partii korzystne dla przedsiębiorców rozwiązania. Mimo to klub Platformy Obywatelskiej (PO) nie składa broni. – Podtrzymujemy nasze stanowisko. Proponowane w tej ustawie zmiany są ważne dla rozwoju polskiej gospodarki i zapewnienia jawności decyzji wydawanych przez urzędników-zapewnia tymczasem Tomasz Tomczykiewicz, szef klubu PO.”

„Dzięki metryczce łatwiejsze byłoby ukaranie urzędnika odpowiedzialnego za wydanie niezgodnej z prawem decyzji. Niestety, rząd wydał bardzo krytyczną opinię, pod którą podpisał się premier Donald Tusk Poseł PO, proszący o anonimowość, tłumaczy to nieporozumieniem. – Opinia została napisana przez urzędników średniego szczebla resortów finansów oraz spraw wewnętrznych. Podejrzewam, że została podsunięta premierowi do podpisu, a on jej dokładnie nie przeczytał.”

„Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego podkreśla, że bez metryki administracyjnej martwa będzie ustawa autorstwa PO. – Odpowiedzialność urzędników nadal będzie rozmyta, bo bardzo trudno będzie ustalić winnego wydania bezprawnej decyzji. A może o to właśnie chodzi – zastanawia się prezes ZRP?”

„Przedstawiliśmy wyniki badań, z których wynika, że aż 83 proc. Polaków popiera wprowadzenie kar finansowych dla urzędników.”

Więcej: pb.pl
18.01.2011
Jarosław Królak
LINK