Puls Biznesu: Gorzka ordynacja

Jak informuje „Puls Biznesu” przyjęta przez rząd nowelizacja ordynacji podatkowej nie będzie zawierać zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, która spotkała się z przychylnością organizacji pracodawców.

W nowej ustawie nie będzie jednak również zapisu dotyczącego walki z unikaniem opodatkowania, który krytykowali eksperci nie tylko z ramienia pracodawców. Padły zarzuty niejasności, nieprecyzyjności zapisu oraz dania urzędnikom zbyt szerokiego zakresu uprawnień.

Projekt ustawy zwiera regulacje ułatwiające rozliczanie podatków oraz uproszczenie procedur. Są to jednak raczej drobne zmiany. Na niekorzyść noweli świadczy fakt, ze rząd przyjął rozwiązania uderzająca w już istniejące, korzystne interpretacje podatkowe. Co gorsza interpretacji ogólnych nie będzie można zaskarżać do sądu. Brak kontroli sądowej to poważny problem dla przedsiębiorców.

Więcej: pb.pl
Jarosław Królak
20.05.2015
LINK