Puls Biznesu: Darmowe szkolenia dla 500 firm

„Na bezpłatnych kursach przedsiębiorcy dowiedzą się , jak wprowadzać i finansować innowacje” – czytamy w artykule o projekcie „Innowacje – to proste”, który ukazał się w „Pulsie Biznesu”.

„Polska należy do grupy europejskich krajów, które mają najniższy poziom innowacyjności. Szczególnie niski jest jej wskaźnik wśród przed się biorstw z sektora MSP. Najmniejsze firmy rzadko kiedy wprowadzają innowacje, nie tylko z powodów finansowych, ale też z braku świadomości, jak wiele mogą zyskać dzięki nawet małym innowacjom.”

„Projekt  Innowacje — to proste!,  ma zmienić to podejście i zachęcić mikro- i małych przed się biorców do stosowania innowacji. Przedsięwzięcie realizują Związek Rzemiosła Polskiego oraz BDKM Grupa Doradcza.”

„ – Mikro- i małe firmy rzadko korzystają z innowacji, a jednocześnie wiele z nich ma duży potencjał rozwojowy, który trzeba wspierać przez pokazywanie możliwych ścieżek rozwoju. To właśnie będziemy ro bić — mówi Danuta Jabłońska, prezes BDKM, a wcześniej szefowa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).”

„Przedsięwzięcie składa się z trzech części: badań, szkoleń oraz promocji. Badania dotyczące m.in. potrzeb i nowych rozwiązań obejmą około 1,3 tys. przedsiębiorstw. Mikro- i małe firmy zainteresowane wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań będą mogły wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach. -Dzięki kursom przedsiębiorcy zdobędą wiedzę na te mat innowacyjnych rozwiązań oraz pomocnych instytucji i źródeł finansowania. Poznają też nowe ciekawe metody pracy dotyczące organizacji, zarządzania i marketingu – mówi Danuta Jabłońska.”

„W szkoleniach weźmie udział 500 przedsiębiorców oraz 250 przedstawicieli partnerów społecznych. Kursy będą się odbywały w grupach po około 15 osób. Obecnie trwają badania związane z projektem. Rekrutacja na szkolenia rozpocznie się około marca. Projekt Innowacje to proste został sfinansowany z unijnego poddziałania 2.1.2. Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.”

Więcej: pb.pl
27.09.2011