Psychologia i negocjacje

W ramach zadania 5 projektu „Skuteczni eksperci = efektywny dialog” w Gdańsku Jelitkowie, w dniach 12-13 października 2009 r. odbyły się pierwsze warsztaty negocjacyjne.

 

Uczestnicy szkolenia poznali kluczowe pojęcia związane z negocjacjami oraz poszczególne etapy w  przebiegu negocjacji. Eksperci mówili o sposobach przełamywania barier na drodze do porozumienia, unikaniu błędów psychologicznych, wyborze najbardziej skutecznych taktyk i wartościach relacji w dochodzeniu do konsensusu.

 

W trakcie gier symulacyjnych uczestnicy warsztatów mieli możliwość przećwiczenia w praktyce poznanych zagadnień. Szkolenia prowadzili doświadczeni trenerzy -  Anna Wojciechowska z firmy doradczo-szkoleniowej Green Apple i Jerzy Filonik, wieloletni konsultant i trener.

 

Warsztaty zostały pozytywnie ocenione przez uczestników. W końcowych ankietach podkreślano praktyczną wartość szkoleń, komunikatywny sposób przekazywanej wiedzy, oraz profesjonalizm trenerów.

 

W warsztatach uczestniczyło, zgodnie z założeniami projektu 30 osób, podzielonych na dwie grupy szkoleniowe.