Przygotowanie do zawodu dorosłych według nowych zasad

Według nowych przepisów pracodawca, który przygotuje do zawodu dorosłego będzie mógł wystąpić, bez powiadomienia starosty, do komisji egzaminacyjnej izby rzemieślniczej o przeprowadzenie egzaminu czeladniczego. Zmianie ulegną też nazwy egzaminów przeprowadzanych z uwzględnieniem osób dorosłych.

Należy zwrócić szczególna uwagę na fakt, że wsparcie jakie otrzymuje pracodawca za przygotowanie zawodowe dorosłego jest traktowane jako pomoc de minimis. I w związku z tym mają zastosowanie przepisy o pomocy de minimis.

Te propozycje przewiduje nowelizacja z 9 lica 2013 roku rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej dotyczącego przygotowania zawodowego dorosłych, która została ogłoszona w dzienniku Ustaw z 9 sierpnia 2013 roku, poz.910. Przepisy wejdą w życie 23 sierpnia.