Przegląd stanu wdrożenia „Small Business Act” z udziałem członków EKES

Grupa Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego we współpracy z UEAPME – Europejską Unią Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw – oraz BusinessEurope i Eurochambers, zorganizowała 2 grudnia 2010 roku w Brukseli konferencję poświęconą podsumowaniu dwóch lat realizacji programu „Small Business Act”.

Uczestnicy konferencji dość krytycznie ocenili stopień wdrożenia „Small Business Act”, zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym. Przedsiębiorcy wezwali Komisję Europejską do podjęcia konkretnych działań, zamiast tworzenia kolejnych planów i strategii. Wypracowano 10 zaleceń dla decydentów ze szczebla krajowego i europejskiego w sprawie skuteczniejszego urzeczywistniania założeń „Small Business Act”.

Więcej informacji: LINK