Przedstawiciel ZRP w Komitecie Lustrzanym NORMAPME dla Komitetu Technicznego ds. Spawalnictwa

Związek Rzemiosła Polskiego zgłosił swojego przedstawiciela do uczestnictwa w pracach „Komitetu Lustrzanego” NORMAPME dla Komitetu Technicznego ds. Spawalnictwa w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym (CEN). Zadaniem „Komitetu Lustrzanego” jest śledzenie prac wspomnianego komitetu w CEN i wspieranie merytoryczne przedstawiciela NORMAPME w omawianym gremium.

„Komitet Lustrzany” to gremium złożone z ekspertów NORMAPME, które ma za zadanie monitorować prace odpowiedniego komitetu technicznego w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym (CEN). Eksperci opracowują opinie i stanowiska do konkretnych problemów omawianych w ramach CEN. Opracowywane dokumenty wspierają oficjalnego przedstawiciela NORMAPME w Komitecie Technicznym CEN. Stanowiska wypracowane na forum „Komitetu Lustrzanego” są wiążące dla omawianego eksperta, a więc i dla całego NORMAPME.

Współpraca ekspertów ds. europejskich ZRP z takimi instytucjami jak UEAPME i NORMAPME to dobra okazja, by wskazać najbardziej istotne dla polskich przedsiębiorców problemy i oczekiwane formy wsparcia. To również szansa włączenia się do ogólnoeuropejskiej dyskusji nt. wspólnych rozwiązań na szczeblu europejskim z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych państw członkowskich.

Przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji rzemiosła zainteresowanych bezpośrednim kontaktem ze zgłoszonym ekspertem prosimy o kontakt z Zespołem Koordynacji Spraw Europejskich (gawryszczak@zrp.pl, tel. 22 5044258).