Przedsiębiorcy wiedzą jak rozwiązywać spory gospodarcze

Ministerstwo Gospodarki przedstawiło dane z ankiety przeprowadzonej w ramach projektu badawczego „Przedsiębiorcy wobec alternatywnych form rozstrzygania sporów gospodarczych”.

Wynika z niej, że przedstawiciele mikro, małych, średnich i dużych firm którzy weszli w konflikt z innym przedsiębiorcą, mają wiedzę na temat pozasądowych form rozstrzygania sporów gospodarczych. Respondenci widzą również potrzebę działania profesjonalnych ośrodków zajmujących się pomocą w sporach. W zdecydowanej większości deklarują również chęć skorzystania z pozasądowych form rozstrzygania sporów gospodarczych (83%) w przypadku wystąpienia konfliktu.
Przedsiębiorcy, którzy doświadczyli sporu w ostatnich pięciu latach w 60,1% skorzystali z pozasądowych form, w tym 40,6% w formie negocjacji, 12,2% w formie mediacji oraz 7,3% w formie arbitrażu.

W przypadku konfliktu strony mają do wyboru dwa rozwiązania – rozprawa w sądzie powszechnym lub droga pozasądowa, np. mediacje lub negocjacje. Ta druga metoda jest jednak tańsza, krótsza i prostsza. Dodatkowo postępowanie pozasądowe zwiększa szanse na zrozumienie drugiej strony, zażegnanie lub złagodzenie powstałego konfliktu oraz kontynuowanie współpracy.

Więcej: LINK