Przedłużony termin zgłoszeń na „Mikroprzedsiębiorcę Roku”

Do 25 kwietnia będzie dostępny aktywny formularz internetowy zgłoszeń na Mikroprzedsiębiorcę Roku.

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy już po raz szósty organizuje plebiscyt, w którym udział mogą zgłosić prężnie działające na polskim rynku mikrofirmy. W pięciu minionych edycjach wyróżniono 45 przedsiębiorców.

Konkurs adresowany do mikrofilm z całej Polski jest doskonałą okazją do zaprezentowania swojej działalności poza granicami własnego regionu. Jednym z ważniejszych jego celów jest prezentacja i promowanie pozytywnych efektów działań gospodarczych, zachęcenie do zakładania małych firm oraz popularyzacja mikroprzedsiębiorczości jako jednej z podstawowych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Laureat tegorocznej edycji programu otrzyma prestiżowy tytuł  Mikroprzedsiębiorca Roku 2010 oraz nagrodę w wysokości 40 tysięcy złotych. Kapituła konkursu przyzna także wyróżnienia w poszczególnych kategoriach. Pula wszystkich nagród zamyka się tysięcy kwocie 100 tysięcy złotych.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 23 czerwca 2010 roku w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Mikroprzedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w konkursie wciąż mogą zgłaszać swoje kandydatury na stronie internetowej:LINK