Proste i przewidywalne otoczenie regulacyjne – tego domagają się MŚP w całej Europie

Walne Zgromadzenie SMEunited podczas posiedzenia 9 maja 2022 r. – wezwało instytucje europejskie do stworzenia prostego i przewidywalnego otoczenia regulacyjnego.

Członkowie SMEunited spędzają prawie 20% swojego czasu na dostosowywaniu się do kolejnych regulacji i sprawach administracyjnych, w tym sprawozdawczości. Podkreślono, że konieczne jest kreowanie otoczenia, które ułatwia i przyciąga inwestycje prywatne. Rosnące obciążenia administracyjne nie sprzyjają rozwojowi. Decydenci polityczni muszą być świadomi, że firmy są przytłoczone zbyt wieloma wyzwaniami natury biurokratycznej. Dlatego po raz kolejny zaapelowano o szanowanie i stosowanie zasady „najpierw myśleć z perspektywy małego” /ang. think small first/

Uczestnicy Walnego Zgromadzenie SMEunited stwierdzili również, że instytucje europejskie powinny uważnie ocenić propozycje Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Unia Europejska musi nadać priorytet natychmiastowym działaniom w zakresie odbudowy gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią covid i wojną na Ukrainie oraz stworzeniu bardziej zdywersyfikowanego, bezpiecznego zaopatrzenia UE w energię. Jest to możliwe dzięki wspieraniu wdrażania odnawialnych źródeł energii, zapewnianiu wzajemnych połączeń, opracowywaniu rozwiązań w zakresie magazynowania energii i stymulowaniu efektywności energetycznej. Europa potrzebuje bardziej odpornych gospodarek.

Członkowi SMEunited podkreślali także, że UE powinna inwestować w rozwój umiejętności, które pozwolą przedsiębiorstwom szybciej wprowadzać innowacje. Niezbędne jest inwestowanie środków publicznych, zwłaszcza z instrumentu naprawy i odporności, przede wszystkim w bardzo potrzebną infrastrukturę i środki wsparcia dla MŚP w związku z transformacją cyfrową i ekologiczną.

Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Prezes Jan Gogolewski.

Szczegółowe informacja pod adresem: https://www.smeunited.eu/news/smeunited-general-assembly-enable-smes-to-drive-the-transition