Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 10/06/2022

Posiedzenie Komitetu Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

W dniach 8-9 czerwca 2022 w siedzibie Ministerstwa Gospodarki i Finansów Francji w Paryżu odbyły się posiedzenia przygotowawcze partnerów społecznych i sesja plenarna Komitetu Europejskiego Funduszu Społecznego+ na lata 2021-2027. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji,  członek Komitetu EFS+ ze strony polskich pracodawców. Podczas posiedzenia omówiono m.in. następujące tematy: komunikat „REPowerEU” połączony z omówieniem sytuacji w poszczególnych państwach członkowskich UE dot. przygotowania i wdrażania Krajowych Planów Odbudowy i Zwiększenia Odporności ,  wsparcie dla uchodźców ukraińskich – prezentacja najlepszych praktyk w krajach UE, wsparcie UE z EFS na rzecz integracji Romów , innowacje społeczne w ramach EFS+: wytyczne dotyczące priorytetów tematycznych do 2023 r. , wytyczne dotyczące deinstytucjonalizacji w ramach krajowych i regionalnych programów finansowanych z EFS+ , wsparcie UE z EFS+ na rzecz Strategii Równości LGBTQI  oraz inwestowanie w edukację i umiejętności.

 

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018