Prośba do przedsiębiorców – Pomoc w walce z COVID-19

Na prośbę Ministerstwa Rozwoju Rzecznik MŚP Adam Abramowicz zwraca się o pomoc do wszystkich firm, które mogłyby rozpocząć produkcję artykułów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19. Zamówienie rządowe będzie realizowane odpłatnie a firmy wyłonione w drodze przetargu.

Pod zamieszczonym poniżej linkiem przekazujemy specyfikację Ministerstwa Zdrowia, zawierającą pełną listę (wraz z parametrami i normami) wspomnianych produktów.

Link: Informacje dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19

Oferty można składać na stronie: pomagamy@mr.gov.pl
oraz na stronie MZ: https://platformazakupowa.pl/pn/mz