Nagroda im. hrabiny Anieli Potulickiej

Katolicki Uniwersytetu Lubelski przedłużył termin składania wniosków o nagrody imienia hrabiny Anieli Potulickiej. Zgłoszenia kandydatur są przyjmowane do 4 maja 2020 r.

Nagrodą im. Anieli hrabiny Potulickiej za działalność gospodarczą prowadzoną z poszanowaniem idei solidarnego humanizmu nagradzani są przedsiębiorcy legitymujący się osiągnięciami w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej z poszanowaniem solidaryzmu społecznego, wartości moralnych, cechującej się troską o potrzeby drugiego człowieka i zaangażowaniem na rzecz dobra wspólnego.

Zwycięzców wyłoni kapituła w składzie:

prof. Antoni Dębiński, Rektor KUL – Przewodniczący
dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL – Prezes Zarządu Fundacji Potulickiej
abp Józef Kupny – Metropolita Wrocławski, Przewodniczący Rady ds. Społecznych KEP
dr hab. Andrzej Zoll – Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Tomasz Trojanowski – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr hab. Jacek Jadacki – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Witold Modzelewski – Uniwersytet Warszawski

Wyniki konkursu zostaną podane do 15 maja 2020 r.

Przyznawane od 2015 r. nagrody mają na celu promocję przekonań i postawy ideowej Anieli hrabiny Potulickiej (1861-1932) – właścicielki ziemskiej, filantropki, donatorki wielu dzieł charytatywnych, m.in. zakładu opieki i żłobka pw. Św. Floriana w Bydgoszczy, Zakładu pw. „Dobrego Pasterza” w Poznaniu czy zakładu dla nieuleczalnie chorych w dzielnicy Łazarz w Poznaniu, założycielki fundacji wspierającej KUL (obecnie Fundacja Potulicka).

Szczegółowe informacje dotyczące nagród znajdują się na stronie internetowej: https://www.kul.pl/konkursy,17397.html