Propozycje ZRP pozytywnie wpływające na skuteczność ustawy antykryzysowej

Związek Rzemiosła Polskiego dostrzegając oddziaływanie niekorzystnych efektów spowolnienia gospodarczego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw przesłał do Jolanty Fedak – Minister Pracy i Polityki Społecznej propozycje, które mogą pozytywnie wpłynąć na skuteczność ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu.

 

Związek Rzemiosła Polskiego zgadza się ze stroną rządową, że ważne są działania prewencyjne i minimalizowanie możliwości pogłębienia się stopy bezrobocia. Zdaniem ZRP wsparciem należy również objąć osoby samozatrudnione i firmy jednoosobowe, które także znajdują się w „przejściowych trudnościach finansowych”. W opinii środowiska rzemieślniczego należy im umożliwić korzystanie – w ramach ustawy – co najmniej z możliwości jakie oferuje Fundusz Pracy. Możliwość subsydiowania osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które znajdują się w trudnych warunkach finansowych pozwoli na minimalizację ryzyka likwidacji tych zakładów oraz oddali perspektywę wzrostu stopy bezrobocia.