Projekty do stycznia 2018 r.

Od momentu uruchomienia programów do 21 stycznia 2018 r. złożono 72 883 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 462,6 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 286,6 mld zł.
 
W analogicznym okresie podpisano z beneficjentami 31 058 umów o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 173,1 mld zł.