Projekt założeń do nowelizacji Ordynacji podatkowej

Ministerstwo Finansów skierowało do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Procedowana obecnie nowelizacja Ordynacji podatkowej jest potrzebna do pilnego rozwiązania praktycznych problemów i uszczelnienia poboru podatków. Konieczna jest też kompleksowa kodyfikacja ogólnego prawa podatkowego, co nastąpi w dłuższej perspektywie.

Projekt założeń był szeroko i długo uzgadniany z partnerami społecznymi oraz organizacjami przedsiębiorców, a także z innymi resortami. Niektóre proponowane rozwiązania budzą wątpliwości Rządowego Centrum Legislacji oraz Ministerstwa Gospodarki – rozbieżności będą rozstrzygane na dalszych etapach prac.

Proponowane zmiany to m.inn: Wprowadzenie pełnomocnictw ogólnych w procedurach podatkowych; Informatyzacja sprawdzania dokumentacji księgowej; Unowocześnienie doręczania pism urzędu; Wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania;  Rozszerzenie dostępu urzędów skarbowych do danych bankowych;Elastyczność właściwości miejscowej urzędu; Usprawnienie wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych;Wprowadzenie możliwości zapłaty podatku w imieniu podatnika.)
Więcej: LINK