Projekt współrealizowany przez białostocką Izbę Rzemiosła – liderem „Regat Rozwoju”

„Innowacyjny projekt ponadnarodowy realizowany przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr we współpracy z Izbą Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku oraz Parlamentem Hanzeatyckim z Niemiec
i Applied Vocational Psychology and Policy Research Unit z Luksemburga został wybrany głównym laureatem ogólnopolskiego konkursu „Regaty Rozwoju – Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013” zajmując pierwsze miejsce w kategorii Liderzy Innowacji.

W ramach projektu „Innowacje Rynku Pracy” wypracowano w oparciu o współpracę ponadnarodową, a następnie z sukcesem przetestowano trzy modele promocji zatrudnienia osób bezrobotnych w trudnej sytuacji na rynku pracy w zawodach ginących, mało popularnych i niszowych oferując doradcom zawodowym, nauczycielom zawodów rzemieślniczych oraz instytucjom rynku pracy zestaw bezpłatnych narzędzi diagnostycznych, doradczych, edukacyjnych i kooperacyjnych na rzecz promocji zawodów
rzemieślniczych.

Bezpłatne publikacje „Innowacyjne metody promocji zatrudnienia w zawodach ginących, mało popularnych i niszowych” oraz do korzystania z bezpłatnych produktów finalnych dostępne na stronie internetowej
LINK

Informacje o konkursie: LINK