Konferencja podsumowująca projekt „Mama i tata – równi w pracy i w domu”

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach oraz Telewizja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Oddział Terenowy w Katowicach zapraszają na konferencję podsumowującą, realizowaną w ramach projektu: „Mama i tata równi w pracy i w domu – Ogólnopolska kampania na rzecz promocji idei równych szans” wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nr: POKL.01.05.00-00-363/12 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu było upowszechnienie i identyfikacja najlepszych praktyk oraz promocja idei równych szans w szczególności wśród osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka, jak również wśród pracodawców w obszarze równego dostępu do zatrudnienia poprzez przeprowadzenie ogólnopolskiego kompleksowego zespołu działań promocyjno – informacyjno – doradczych w okresie od 01.10.2013 roku do 30.11.2014 roku.

Konferencja podsumowująca projekt odbędzie się 20 listopada o godzinie 10.00 w
Hotel „Novotel – Airport” w Warszawie.

Formularz zgłoszeniowy:LINK

Zaposzenie: LINK

Informacja o projekscie: LINK