Projekt SMEunited „Praca INT-III: działania na rzecz integracji migrantów na rynku pracy”

SMEunited (Rzemiosło oraz MSP w Europie) w ramach projektu „Praca INT-III” promuje zatrudnienie jako kluczowy element procesu integracji obywateli państw trzecich. W ramach projektu pokazywane są możliwości zarówno dla migrantów, jak i MŚP, ponieważ borykają się one z niedoborem umiejętności i siły roboczej. Kilka organizacji członkowskich SMEunited posiada specjalne programy szkoleniowe i mentorskie wspierające przedsiębiorców-migrantów, a w szczególności migrantki. Zapewniają one także konkretne wskazówki i tzw. „systemy buddy” dla migrantów, aby mogli rozpocząć edukację zawodową i kształcenie dualne. Jest to system ,w którym dwie osoby są ze sobą sparowane w celu wzajemnej pomocy, mentoringu i wspierania się nawzajem.