Aktulane oferty z Funduszy Europejskich

Związek Rzemiosła Polskiego zaprasza do zapoznania się z ofertami wsparcia oferowanymi przez Fundusze Europejskie, które obejmują 181 konkursów. Szczegółowe informacje o trwających naborach można znaleźć na portalu Funduszy Europejskich. Poniżej przedstawiamy wybrane część punktów które mogą zainteresować MŚP:

Ścieżka SMART

 • Dofinansowanie na projekty badawczo-rozwojowe oraz wdrażanie innowacji.
 • Nabory ruszają 27 czerwca i potrwają do 24 października.
 • Łączny budżet: 3 mld 669 mln zł.
 • Program: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Seal of Excellence

 • Dofinansowanie dla projektów z certyfikatem Seal of Excellence, które nie otrzymały środków w programie „Horyzont Europa”.
 • Nabór: 10 czerwca – 2 sierpnia.
 • Budżet: 35 mln zł.
 • Program: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Innowacje w Polsce Wschodniej w nurcie GOZ

 • Dofinansowanie na wdrażanie modelu biznesowego gospodarki o obiegu zamkniętym.
 • Nabór: 13 czerwca – 19 grudnia 2024 r.
 • Program: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

Inwestycje w technologie środowiskowe

 • Dofinansowanie na technologie związane z gospodarką o obiegu zamkniętym.
 • Nabór: 25 czerwca – 20 sierpnia 2024 r.
 • Budżet: 325 mln zł.
 • Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Dostępność szansą na rozwój 3

 • Dofinansowanie projektów zwiększających świadomość w zakresie dostępności.
 • Nabór: 10 – 24 czerwca.
 • Budżet: 80 mln zł.
 • Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Współpraca ponadnarodowa

 • Wsparcie dla projektów zakładających wdrożenie nowych rozwiązań dla osób starszych.
 • Nabór: 14 – 24 czerwca.
 • Budżet: 30 mln zł.
 • Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Informacje szczegółowe podane są na stronie Funduszy Europejskich:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/Wiadomosci/Sprawdz-oferte-Funduszy-Europejskich-dostepna-w-czerwcu