Projekt SMEunited dotyczący zielonej logistyki śródmiejskiej dla MŚP

Podczas pierwszego webinarium projektu SMEunited finansowanego z Programu INTERREG dotyczącego zielonej logistyki śródmiejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw, zostało podkreślone znaczenie MŚP dla logistyki wewnątrz miast oraz zaangażowania we wdrażanie polityki. Projekt GLEAM NSR zajmuje się krytyczną potrzebą zwiększenia zaangażowania MŚP w kształtowanie polityki lokalnej podczas trwającej zielonej transformacji. Ponieważ Unia Europejska dąży do neutralności klimatycznej, istnieje pilna potrzeba podjęcia działań politycznych w celu osiągnięcia bardziej ekologicznej logistyki miejskiej. Jednak obecne wysiłki często nie mają jasnych ram dla wdrażania na dużą skalę. Projekt wspiera współpracę między samorządami lokalnymi, organizacjami MŚP i uniwersytetami. Celem jest opracowanie ambitnych i sprawiedliwych polityk, które mogą przyspieszyć przejście na zrównoważoną logistykę miejską, jednocześnie pomagając MŚP w dostosowaniu się do tych zmian.

MŚP zależą od mobilności w centrum miasta, a miasta zależą od MŚP. Dlatego SMEunited cieszy się, że może przyczynić się do realizacji projektu „GLEAM North Sea Region”. Sklepy, restauracje i bary opierają się na klientach przechodzących obok, aby przyciągnąć uwagę, podczas gdy usługodawcy, tacy jak fryzjerzy i lekarze, polegają na dobrej dostępności, szczególnie dla osób mniej mobilnych. Rzemieślnicy, tacy jak hydraulicy i malarze, muszą mieć możliwość dotarcia do klientów ze swoimi narzędziami i materiałami. Aby rozwijać zieloną mobilność w miastach, władze muszą współpracować z małymi firmami, aby znaleźć najbardziej odpowiednie środki do jej realizacji.

Dodatkowo były poruszone kwestie, takie jak znaczenie włączenia MŚP do projektu GLEAM, znaczenie zielonej i sprawiedliwej logistyki miejskiej dla MŚP oraz konieczność uwzględnienia MŚP w cyfryzacji i wdrażaniu polityki. Położono szczególny nacisk na istotną rolę, jaką MŚP odgrywają w centrach miast i wyzwania, przed którymi stoją w odniesieniu do przepisów dotyczących dostępu pojazdów miejskich , głównie związanych ze strefami niskiej emisji. Ponadto Niemiecka Sieć Konsultantów Logistycznych przedstawiła kompleksowy przegląd instrumentów politycznych dla logistyki miejskiej.