Projekt „Rozwój i doskonalenie kwalifikacji kadr sektora usług motoryzacyjnych”

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie realizuje projekt współfinansowany z EFS pt.: „Rozwój i doskonalenie kwalifikacji kadr sektora usług motoryzacyjnych”

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 8.1.1 POKL, głównym celem projektu jest wzmocnienie kwalifikacji i umiejętności osób zarządzających i pracujących w przedsiębiorstwach z branży motoryzacyjnej w województwie mazowieckim do zmian zachodzących w gospodarce.

Projekt realizowany jest w okresie marzec – lipiec 2010 r.

Więcej informacji: LINK