Projekt nowelizacji kodeksu cywilnego – stanowisko Rady Przedsiębiorczości

Rada Przedsiębiorczości, która gromadzi organizacje reprezentujące polskich przedsiębiorców, przedstawiła swoje stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (UD111). Związek Rzemiosła Polskiego jest współautorem tego stanowiska.

„Ujęte w projekcie zmiany przepisów odnoszące się do instytucji wyzysku oraz przerywania biegu przedawnienia to kolejne regulacje uderzające w interesy wierzyciela i osłabiające jego pozycję względem dłużnika. Wprowadzenie nowych zasad wzruszania zawartych umów poprzez korzystanie z instytucji wyzysku może nieść daleko idące skutki dla biznesu i pewności obrotu gospodarczego” – zwraca uwagę Rada Przedsiębiorczości w swoim stanowisku.

Projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości jest na etapie opiniowania.

Czytaj stanowisko Rady Przedsiębiorczości TUTAJ.