„Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP” .Trwa nabór do konkursu

Trwa nabór w konkursie Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP  w ramach programu Inteligentny Rozwój. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do 28 lutego 2018 r.
 
Zwiększeniu do 0,5 mln zł uległa maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych usług proinnowacyjnych. Kwota dofinansowania w tej części projektu może wynieść nawet 350 tys. zł. Dodatkowo wsparciu mogą podlegać koszty realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej, maksymalna wartość ich kosztów kwalifikowalnych jest niższa niż 1 mln zł, a kwota dofinansowania w tej części projektu może sięgać blisko 700 tys. zł. Ułatwieniem dla przedsiębiorców jest także zmniejszona liczba kryteriów oceny wniosków. Pula środków w konkursie wynosi 45 mln zł

Więcej: LINK