Program Rozwoju Rzemiosła do 2017 roku

W związku z licznymi pytaniami zamieszczamy Program Rozwoju Rzemiiosła do roku 2017 przyjęty Uchwałą nr 9  VII Kongresu Rzemiosła z dnia 26 czerwca 2013 roku. Zgodnie z zaleceniami Kongresu zobowiązuje sie wszystkie organizacje rzemiosła i przedsiębiorczości do realizacji przyjętego programu.
 

Uchwała nr 9 VII Kongresu Rzemiosła Polskiego: LINK
Program Rozwoju Rzemiosła do roku 2017: LINK

Powyższe dokumenty są zamieszczone na stronie: www.zrp.pl w dziale „Organy” w zakładce „Kongres”.