Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Konferencja

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące podsumowania stanu realizacji działań w ramach PO IG oraz planowanych działań do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 18 listopada w Centrum Konferencyjnym w Warszawie i będzie dotyczyło zarówno mijającej perspektywy finansowej 2007-2013 jak i przyszłego okresu programowania 2014-2020.

Tematem przewodnim konferencji będzie nowa perspektywa finansowa. Uczestnicy zapoznają się z założeniami PO IR, omówiony zostanie m.in. wstępny zakres wsparcia oraz sposób finansowania działań skierowanych dla przedsiębiorców.

W ramach mijającej perspektywy przytoczone zostaną dobre praktyki wdrażania środków unijnych oraz ich stan wykorzystania w ramach PO IG na lata 2007-2013 przez PARP.
Zgłoszenie należy przesłać do 13 listopada.
Formularz zgłoszeniowy: LINK
Program konferencji: LINK