Program Jeremie dla mikro i małych firm

Podpisane zostały pierwsze na Mazowszu umowy dotyczące unijnego wsparcia w formie pożyczek, a nie jak dotychczas – dotacji. Ruszyły więc pełną parą dwie inicjatywy JEREMIE i JESSICA. Ich kapitał to 220 mln zł przekazanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego z RPO WM 2007-2013.

 

To duża szansa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Mazowsza, a także tych, którzy dopiero myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej. W ramach inicjatywy JEREMIE będą mogli skorzystać ze zwrotnej pomocy finansowej – niskooprocentowanych kredytów, pożyczek i poręczeń. Mechanizm finansowy JEREMIE polega na przekazaniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego części środków z RPO WM do Funduszu Powierniczego, a następnie udostępnienie finansowania z tego źródła Pośrednikom Finansowym, którzy będą udzielać firmom m.in.: niskooprocentowanych pożyczek, kredytów, poręczeń itp. na atrakcyjnych warunkach. Wsparcie skierowane jest przede wszystkim do tych firm, których instytucje komercyjne nie są w stanie finansować, lub wymagają od nich spełnienia dodatkowych, często trudnych warunków.

 

Z pomocy mogą skorzystać głównie te przedsiębiorstwa, które rozpoczynają działalność, nie posiadają historii kredytowej lub nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości. Aby uzyskać wsparcie, wystarczy prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego. Otrzymana pomoc musi być przeznaczona na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzenia zakresu działalności firmy. Środki na pożyczki i poręczenia zostaną udostępnione MŚP w pierwszej połowie 2013 r. 

Więcej: LINK