Program Inteligentny Rozwój w oczekiwaniu na akceptacje Komisji Europejskiej

Projekt Programu Inteligentny Rozwój (PO IR) jest po uzgodnieniach z Komisją Europejską i jest w trakcie wieloetapowego procesu zatwierdzania, którego zwieńczeniem będzie formalna decyzja akceptująca. Spodziewany termin zatwierdzenia Programu przez Komisję Europejską przewidziano na koniec stycznia.

Co udało się wynegocjować? Jest to drugi pod względem budżetu program realizowany w Polsce na lata 2014-2020 i jednocześnie największy w skali całej Unii Europejskiej krajowy program operacyjny finansujący badania, rozwój oraz innowacje. Dzięki jego funduszom przedsiębiorcy zyskają szansę na zwiększenie nakładów B+R i współpracę przy projektach z naukowcami na szerszą niż dotąd skalę, co przełoży się na liczbę skomercjalizowanych rozwiązań. Program przyczyni się również do rozwoju innowacyjności firm.

Program ma umożliwić skuteczne przejście „od pomysłu do rynku”, poprzez przekształcanie pomysłów w niespotykane dotąd produkty, usługi i technologie. Realizowane będą projekty wpisujące się w tzw. inteligentne specjalizacje, czyli w te dziedziny gospodarki i nauki, które stanowią potencjał rozwojowy kraju i regionów.
Więcej: LINK