Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 29/01/2020

Program "Dialog społeczny - godna praca"

Celem programu "Dialog społeczny - godna praca" jest zacieśnienie trójstronnej współpracy między organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi i władzami publicznymi oraz promowanie godnej pracy w ścisłej współpracy z norweskimi partnerami. Program wspiera dialog społeczny i przyczynia się do poprawy praktyk godnej pracy oraz ułatwia dostęp do zatrudnienia. Wnioskodawcy muszą być podmiotami prawnymi w krajach-beneficjentach lub Norwegii.

Drugie zaproszenie do składania wniosków w ramach programu „Dialog społeczny - godna praca”jest otwarte dla Chorwacji, Cypru, Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Rumunii, Słowacji oraz Polski: https://www.innovasjonnorge.no/DecentWork

Oczekuje się, że w Polsce program przyniesie następujące rezultaty:

  • polepszenie dialogu społecznego i współpracy,
  • wdrożenie uczciwych i godnych warunków pracy,
  • ułatwienie dostępu do zatrudnienia.

Ponieważ projekty wspierane w ramach pierwszego zaproszenia do składania wniosków dla Polski koncentrują się przede wszystkim na rezultatach 1 i 2, drugie zaproszenie do składania wniosków będzie dotyczyć wyłącznie wniosków projektowych mających na celu osiągnięcie rezultatu, czyli ułatwienia dostępu do zatrudnienia. Celem jest poprawa współpracy między partnerami społecznymi i władzami publicznymi w zakresie wyzwań rynku pracy poprzez wspieranie działań ułatwiających dostęp do zatrudnienia, w tym młodym ludziom i grupom w niekorzystnej sytuacji, takim jak kobiety, osoby starsze i niepełnosprawne. Działania te mogą przybrać formę aktywnych środków polityki rynku pracy, uczenia się przez całe życie i działań związanych z wyzwaniami rynku pracy (dzielenie się doświadczeniami i podnoszenie świadomości).

Dostępna kwota wsparcia wynosi 740 000 EUR.

Termin składania wniosków upływa w środę 13 maja 2020 r. o godzinie 13.00 czasu lokalnego.

Możliwe jest również wsparcie podróży w ramach programu, które ułatwi ustanowienie dwustronnych partnerstw między kwalifikującymi się podmiotami w państwach będących beneficjentami i Norwegii w sytuacji przygotowania wspólnych wniosków projektowych.

W przypadku pytań związanych z programem można kontaktować się pod adresem: decentwork@innovationnorway.no

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018