Produkty regionalne wizytówką Polski

W dniu 12 maja 2009 roku w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Produkty regionalne i tradycyjne wizytówką Polski, szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw”  pod patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego. Organizatorem wykonawczym konferencji była Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Pozaniu, a pomysłodawcą był Jacek Marcinkowski. 

 

Celem konferencji było stworzenie warunków prawnych dla produkcji i promocji polskiej żywności tradycyjnej i regionalnej. Zamierzeniem organizatorów było również uświadomienie producentom i konsumentom jak ważnym elementem w polskiej gospodarce jest tego typu żywność. Według ekspertów stanowi ona nie tylko wizytówkę naszego kraju, ale również przyczynia się do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Konferencja miała również na celu zapoczątkowanie „zdrowej” mody na kupowanie i jedzenie polskich, dobrych produktów.

 

W seminarium udział wzięli przedstawiciele władz rządowych oraz lokalnych, producenci oraz eksperci,  zajmujący się problematyką polskiej żywności – jej produkcji oraz promocji. 
Według Jerzego Bartnika Prezesa Związku polska żywność jest najlepszym znakiem rozpoznawczym. „Żywność mamy taką, jakiej nie znają w Europie” – powiedział Jerzy Bartnik. Zaznaczył jednak, że do promocji naszych produktów potrzebne są pieniądze, a małe firmy często nimi nie dysponują. Ponadto, Jerzy Bartnik dodał, że w interesie całego kraju jest by lista produktów regionalnych się wydłużała.

 

W konferencji zabrali również głos m.in.: Michele Ottati – Szef Biura Promocji Artykułów Rolniczych KE nt. „EU suport to Promotion of Agricultural Products („Wsparcie Unii Europejskiej dla Promocji produktów rolnych”), Adam Szejnfeld – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki nt. ”Budowanie Marki Polska poprzez produkty regionalne i tradycyjne”, Krzysztof Ardanowski – Doradca Prezydenta RP do spraw wsi i rolnictwa nt.” Produkty o wysokiej jakości szansą polskiego rolnictwa”, Dariusz Goszczyński – Departament Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dyrektor ds. oznaczeń geograficznych nt. „Możliwości ochrony i promocji produktów regionalnych i tradycyjnych”, Piotr Kondraciuk – Dyrektor Biura Promocji Żywności Agencji Rynku Rolnego nt. ”Wsparcie finansowe promocji produktów regionalnych i tradycyjnych”, Bogusław Zalewski – Prezes Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego nt. „Mali mogą wiele – targowa promocja produktów regionalnych buduje Markę Polska”.