Produkcja sprzedana przemysłu w grudniu 2017 roku – komentarz MR

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w grudniu 2017 roku była o 2,7 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 roku. Wynik jest zbliżony do formułowanych przed miesiącem oczekiwań MR. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym produkcja w grudniu wzrosła o 7,3 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 roku – podaje Ministerstwo Rozwoju.

 

W porównaniu z grudniem 2016 roku produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 26 (spośród 34) działach przemysłu. Sprzedaż rosła najszybciej w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (o 14,3 proc.) oraz w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 11 proc.). Wysoką dynamikę odnotowano także w produkcji metali (o 10,7 proc.). Spadek produkcji przemysłowej, w porównaniu z grudniem 2016 roku, nastąpił w 6 działach, z czego największy w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 18,4 proc.).

 

W grudniu, w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 roku, o 12,7 proc. wzrosła sprzedaż przedsiębiorstw budowlanych – czytamy na stronie resortu rozwoju.

 

Więcej: LINK