Forum Szkół Rzemiosła w lutym w Związku Rzemiosła Polskiego

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej informuje o organizowanym w dniu 27 lutego 2018 r. Forum Szkół Rzemiosła.
 
Celem działania jest zaprezentowanie potencjału szkół prowadzonych przez organizacje rzemiosła, działających w modelu dualnego kształcenia zawodowego: szkoła realizująca teorię, pracodawca  realizujący program praktycznej nauki zawodu, a cech i izba rzemieślnicza jako trzecie ogniwo oraz wskazanie istotnych problemów w bieżącej działalności szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych.
 
Jednocześnie informujemy, iż na potrzeby forum zakładamy przygotowanie zbiorczej informacji nt. potencjału szkół prowadzonych przez organizacje rzemiosła. Do tego celu przygotowaliśmy Ankietę informacyjną Szkoły Rzemiosła, którą przesyłamy w załączniku.
 
W związku w powyższym, zwracamy się z prośbą do wszystkich zrzeszonych izb rzemieślniczych oraz cechów o jej wypełnienie (odrębnie  dla każdego typu szkoły) i odesłanie, wraz ze zdjęciem(ami) w możliwie najkrótszym terminie na adres:   danisz@zrp.pl  
 
Ankieta: LINK