Priorytety rzemiosła i MŚP w odniesieniu do nowej strategii badań i rozwoju oraz innowacji

Europejska Unia Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME) przygotowała na nieformalne posiedzenie Rady ds. Konkurencyjności UE (14-15 lipca 2010 roku) stanowisko nt. innowacji w rzemiośle i MŚP. W jego opracowywaniu uczestniczył Związek Rzemiosła Polskiego.

Wdrażanie działań innowacyjnych, w małych firmach to proces ciągły, „napędzany” przez przedsiębiorców oraz ich pracowników. Jak się okazuje ten rodzaj innowacji odgrywa o wiele istotniejszą rolę dla wzrostu gospodarczego niż się zwykle przyjmuje. Obejmuje on m.in. nowe, udoskonalone produkty i usługi, wchodzenie na kolejne rynki, nowatorskie sposoby organizacji pracy i koncepcje zarządzania. Badania pokazują, że tylko od 6 do 10 % wszystkich innowacji opartych jest na technologiach.

Co więcej, innowacje w MŚP są rezultatem wynikającym z konieczności reagowania na potrzeby klientów – wprowadzanie nowych standardów ma miejsce, gdy przedsiębiorcy chcą uzyskać nowe zlecenie czy utrzymać się na rynku. W takich przypadkach, właściciele MŚP często nie mają nawet świadomości, że działają jako innowatorzy.

Więcej informacji:
Priorytety rzemiosła i MŚP w odniesieniu do europejskiej strategii badań i rozwoju oraz innowacji – stanowisko UEAPME: LINK
Propozycje do stanowiska UEAPME wniesione przez ZRP:
LINK