Priorytety i program polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 roku

21 lipca 2010 roku Rada Ministrów przyjęła dokument, w którym wstępnie określono plany polskiej Prezydencji. Będą one ewoluowały wraz z procesem konsultacji wewnątrzkrajowych, jak też rozmów z państwami, instytucjami UE i partnerami w ramach trio Polska – Dania – Cypr. Ostateczna lista priorytetów i program polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej przedstawione zostaną w czerwcu 2011 roku.

Plany polskiej Prezydencji zależeć będą od długoterminowej agendy UE. Ważny jest zwłaszcza program prac Komisji Europejskiej na 2011 rok, który przedstawiony zostanie w  grudniu 2010 r. Istotne znaczenie będzie miała sytuacja ekonomiczna i wychodzenie gospodarki europejskiej z kryzysu, a także zakres i kierunek działań, jakie podejmować będziemy wspólnie w tym zakresie na forum UE. Plany polskiej Prezydencji zależeć będą również od nowego sposobu funkcjonowania Unii Europejskiej określonego w Traktacie z Lizbony. Polska konsultować będzie swoje plany z Przewodniczącym Rady Europejskiej, Wysokim Przedstawicielem ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz Parlamentem Europejskim.

W wypadku niektórych polityk traktat dał wyraźny impuls do większego zaangażowania Unii Europejskiej, co Polska chciałaby wykorzystać. Czynnikiem dopełniającym obraz uwarunkowań polskiej Prezydencji jest kontekst globalny, w coraz większym stopniu obecny w polityce UE, ze względu na to, że coraz więcej wyzwań ma charakter globalny (handel międzynarodowy i dostęp do rynków krajów trzecich, regulacje finansowe i zmiany klimatyczne) i coraz więcej decyzji zapada na poziomie globalnym (G20+, WTO).

Więcej: LINK