Prezydium Zarządu ZRP wybrane

Obradujący 24 lipca 2013 roku Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego wybrał członków Prezydium Zarządu ZRP.

 

Prezes Prezydium Zarządu: Jerzy Bartnik

Członkowie Prezydium Zarządu:
Włodzimierz Biniek
Jan Gogolewski
Władysław Jefremienko
Janusz Kowalski
Jan Klimek
Zbigniew Marchwiak
Antoni Odzimek
Paweł Saar