Prezydent podpisał Ustawę o Radzie Dialogu Społecznego

Wczoraj (3 sierpnia) w Belwederze w obecności partnerów społecznych Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o Radzie Dialogu Społecznego. Wśród zaproszonych gości był Jerzy Bartnik Prezes Związku Rzemiosła Polskiego.  Nowa Rada zastąpi komisję trójstronną.  Jeszcze przed aktem podpisania ustawy Prezydent podziękował związkom zawodowym, pracodawcom i rządowi za mądry i dobry kompromis.

„Jest to dla mnie niesłychanie ważny moment, bo naprawdę zawsze głęboko wierzyłem w dialog, w siłę tego dialogu, jeśli jest prowadzony z pozycji chęci doprowadzenia do sukcesu, a nie tylko chęci postawienia na swoim” – podkreślił Bronisław Komorowski.

Prezydent podkreślił rolę i wagę dialogu społecznego. Wyraził zadowolenie, że po dwóch latach od zawieszenia prac w komisji trójstronnej udało się wypracować wspólny projekt, który pozwoli na wznowienie dialogu.

Natomiast Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy przypomniał, że to właśnie Prezydent przysłużył się do  powstania i powołania nowej formuły dialogu, ponieważ pierwsze spotkanie wszystkich ośmiu partnerów odbyło się w Kancelarii Prezydenta, na zaproszenie Prezydenta i z jego inicjatywy.

Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia. Skład Rady powoła już nowy prezydent Andrzej Duda.
Zdjęcia z uroczystości: LINK