Nagroda dla najlepszego działacza na rzecz rozwoju CSR. Zgłaszanie kandydatur

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprasza do zgłoszeń w pierwszej edycji nagrody dedykowanej osobom działającym na rzecz rozwoju CSR w swoich firmach i otoczeniu biznesu.

Ideą nagrody jest przekonanie, że wszystkie zmiany w biznesie mają swoich inicjatorów i twórców, a za działaniami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) stoją konkretni ludzie.

Poprzez swoją codzienną pracę i zaangażowanie sprawiają oni, że firmy pozytywnie wpływają na swoje otoczenie, zarówno społeczno-gospodarcze jak i przyrodnicze. Mogą być to zarówno osoby na co dzień realizujące projekty CSR-owe, inżynierowie inicjujący zmiany ograniczające zużycie odpadów czy emisję gazów cieplarnianych czy nawet społecznicy przekonujący biznes do tego, że warto być odpowiedzialnym. Nagroda ma wyróżnić tych spośród nich, którzy swoim osobistym zaangażowaniem i kreatywnym podejściem przyczyniają się do upowszechniania idei CSR w Polsce, a ich działania i decyzje wpływają na standardy obowiązujące w przedsiębiorstwach.

Zgłoszenia osób, które sprawiają, że zarządzanie biznesem w sposób odpowiedzialny staje się standardem w Polsce, przyjmowane są do 14 sierpnia. Kandydatury należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda/.

Regulamin Nagrody dostępny na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/regulamin-przyznawania-nagrody-ludzie-ktorzy-zmieniaja-biznes/
Więcej: LINK