Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jan Gogolewski na uroczystościach obchodów jubileuszu 75-lecia Spółdzielni Rzemieślniczej „Otwock”

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jan Gogolewski wziął udział w uroczystościach obchodów jubileuszu 75-lecia Spółdzielni Rzemieślniczej „Otwock”, które odbyły się 20 czerwca w Otwocku.

Uroczystość otworzył Prezes Zarządu Spółdzielni Rzemieślniczej Otwock – Maciej Zieliński, następnie poprosił Prezesa ZRP, który nadał Spółdzielni Rzemieślniczej Otwock z okazji 75-lecia Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego. Następnie miało miejsce wręczenie najwyższego honorowego wyróżnienia rzemieślniczego – Szabli im Jana Kilińskiego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółdzielni – Panu Zdzisławowi Siwińskiemu. Spotkanie, oprócz Prezesa ZRP, zaszczycili swoją obecnością: Wiceprezes ZRP – Wacław Napierała, Wiceprezes ZRP – Zdzisław Siwiński, Prezes Krajowej Rady Spółdzielczości – dr.Inż. Mieczysław Grodzki, Starosta Powiatu Otwockiego – Krzysztof Szczegielniak, Prezydent Miasta Otwocka – Jarosław Margielski, a także włodarze miasta Karczew, Celestynów i Józefów. Na uroczystości obecni byli także koledzy z Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Spółdzielnia Rzemieślnicza „Otwock” powstała w 1948 roku i od początku pracowała na rzecz zrzeszonych członków poprzez pozyskiwanie surowców i materiałów, a także organizowała własne punkty usługowe, notując największy rozwój w latach 70-tych i 80-tych. O znaczeniu Spółdzielni Rzemieślniczej „Otwock” świadczą liczne wyróżnienia, takie, jak:

  • Srebrny Medal nadany przez Ministra Handlu Wewnętrznego za wysoką jakość wyrobów,
  • statuetka „Lidera Przedsiębiorczości” za szczególne zasługi dla rzemiosła nadana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości,
  • Szabla im. Jana Kilińskiego – nadana z okazji 65-lecia Spółdzielni Rzemieślniczej „Otwock” w 2013 roku przez Związek Rzemiosła Polskiego – najwyższe wyróżnienie w rzemiośle.

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jan Gogolewski pogratulował 75-lecia aktywnej działalności na rzecz całego środowiska rzemieślniczego i życzył pomyślności oraz wielu sukcesów w realizacji dalszych działań na rzecz rzemiosła i jego organizacji. Obecni na uroczystości Wiceprezesi ZRP odznaczyli zasłużonych pracowników i członków Spółdzielni. Po zakończeniu uroczystości wszyscy zaproszeni goście wzięli udział w uroczystym poczęstunku.