Prezes ZRP w Kancelarii Prezydenta

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego – Jerzy Bartnik wraz z Dyrektorem Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w ZRP – Maciejem Prószyńskim oraz z-cą Dyrektora tegoż Zespołu – Jolantą Kosakowską uczestniczyli w spotkaniu z Ministrem Pawłem Wypychem, które odbyło się 24 września 2009 roku w Kancelarii Prezydenta RP. Tematem rozmów była sytuacja rzemiosła w okresie narastającego kryzysu gospodarczego w Polsce oraz sprawy związane z przygotowywaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformą kształcenia zawodowego. W dyskusji uczestniczyła również Grażyna Melanowicz, ekspert w Kancelarii Prezydenta.

 

W ocenie rozmówców przepisy antykryzysowe nie w pełni i nie we wszystkich przypadkach będą mogły pomóc małym pracodawcom. Związek Rzemiosła Polskiego zobowiązał się, że będzie informował Kancelarię Prezydenta o istotnych kwestiach dot. sytuacji gospodarczej środowiska rzemieślniczego i jego rozwoju.

 

Przedstawiciele Związku zwrócili również uwagę na narastającą od lat tendencję rzeczywistego ograniczania nauki zawodu w szkołach zawodowych, co w negatywny sposób rzutuje na przygotowanie absolwentów. Minister Wypych wyraził zdumienie kierunkiem założeń przyjętych przez MEN, podzielił także krytyczną opinię prezentowaną na ich temat przez Związek Rzemiosła. Prezes Bartnik przekazał reprezentantom Kancelarii Prezydenta obszerny materiał informacyjny przygotowany na spotkanie przez Zespół Oświaty ZRP, który dotyczył działalności oświatowej w rzemiośle.