Premier Mateusz Morawiecki ogłosił skład rządu

Wczoraj (9 stycznia) premier Mateusz Morawiecki zaprezentował skład swojego gabinetu. Zgodnie z zapowiedzią, Prezes Rady Ministrów przestał pełnić funkcję Ministra Rozwoju i Finansów. Resortem finansów pokieruje Teresa Czerwińska, która dotychczas pełniła funkcję wiceministra i była odpowiedzialna m.in za przygotowanie budżetu państwa.

 

W związku z tym, że wdrażanie programów unijnych wchodzi w decydującą fazę, a niebawem rozpoczną się przygotowania do negocjacji nowej perspektywy, zdecydowano o utworzeniu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, na czele którego stanął Jerzy Kwieciński, dotychczasowy wiceminister rozwoju. Z kolei za kwestie związane z polityką gospodarczą, przedsiębiorczością oraz innowacyjnością odpowiadać będzie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, którym pokieruje Jadwiga Emilewicz, dotychczasowa wiceminister w resorcie rozwoju – podaje Kancelaria Rady Ministrów.

 

Za sprawy związane z ochroną zdrowia odpowiadać będzie minister Łukasz Szumowski, który pełnił dotychczas funkcję wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Funkcję Ministra Spraw Zagranicznych objął Jacek Czaputowicz, profesor nauk społecznych, ekspert z dziedzinie stosunków międzynarodowych i jednocześnie dotychczasowy wiceminister Spraw Zagranicznych. Natomiast funkcję Ministra Środowiska powierzono Henrykowi Kowalczykowi. Wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński w rządzie Mateusza Morawieckiego będzie pełnić funkcję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z kolei nadzorujący dotychczas ten obszar Mariusz Błaszczak przejmie odpowiedzialność za kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej. Na czele nowego Ministerstwa Infrastruktury stanął Andrzej Adamczyk. Zaś bezpośredni nadzór nad Ministerstwem Cyfryzacji przejmie Prezes Rady Ministrów – czytamy na stronie Kancelarii Premiera.

 

Więcej: LINK