Misja gospodarcza do Chin

 Silesia Chamber of Commerce Ltd. wspólnie z CEDEA  zapraszają do udziału w misji przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z wielkim rynkiem chińskim. Misja odbędzie się  w dniach: 18-22 marca 2018 r. Rekordowo niski kurs dolara oraz możliwość 50% refundacji kosztów w ramach Programów Branżowych Ministerstwa Rozwoju znacznie obniżyły koszty wyjazdu.

 
Każda firma polska ma organizowanych partnerów chińskich na podstawie indywidualnych wskazań 
zawartych w formularzu zgłoszeniowym. 
Więcej: LINK