Preferencyjne finansowanie inwestycji badawczych i innowacyjnych

Możliwość wykorzystania środków pochodzących z programów badawczych UE w obecnych wieloletnich ramach finansowych (2014-2020) za pośrednictwem polskiej instytucji finansowej to efekt umowy, która została podpisana 1 lipca br. podczas konferencji organizowanej przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej – informuje ministerstwo finansów.

Uzyskane przez Idea Bank S.A. gwarancje pozwolą na udostępnienie ok. 80 mln złotych preferencyjnego finansowania, skierowanego do małych i średnich firm, podejmujących przedsięwzięcia inwestycyjne w ramach Programu Badawczego i Innowacyjnego UE (Horyzont 2020).

Celem Programu jest wspieranie badań naukowych i innowacji, w tym wdrażania rozwiązań innowacyjnych, mających przyczynić się do wzrostu konkurencyjności gospodarki.
Więcej: LINK