Pracownika 50 + chętnie zatrudnię

Podniesienie wieku emerytalnego wciąż budzi kontrowersje, jednak już dziś wiemy – pracownicy w wieku emerytalnym mogą być niezwykle cenni dla firmy.  Na ten właśnie temat dyskutowali uczestnicy spotkań poświęconych idei flexicurity w Świdnicy i Oleśnicy.
 
Spotkania informacyjne w ramach projektu „Flexicurity, w dążeniu ku adaptacyjności poprzez kształcenie ustawiczne, elastyczność pracy oraz system zabezpieczenia społecznego na poziomie przedsiębiorstw w Polsce”, które odbyły się 8 grudnia w Oleśnicy i 9 grudnia w Świdnicy poprowadził ekspert z dziedziny flexicurity dr Grzegorz Sołtysiak. Na seminarium omówiono ideę flexicurity, która zakłada połączenie elastycznych form zatrudnienia z system zabezpieczenia społecznego dla pracowników. Sprzyja również aktywizacji zawodowej tzw. pokolenia 50 +, czyli osób w wieku emerytalnym.
 
Jeszcze do niedawna emerytura wydawała się świętością – pracownicy po przekroczeniu wieku emerytalnego kończyli swoje życie zawodowe, a pracodawcy przechodzili nad tym do porządku dziennego, uznając, że pracownik w wieku emerytalnym i tak nie przyniesie już firmie korzyści. Dziś widać, jak błędne były te przekonania.
 
Pracownicy 50 +  są cenni dla firmy ponieważ wnoszą doświadczenie wynikające z wielu lat pracy. Są to często osoby, dla których emerytura jest za równo problemem finansowym, jak i osobistym, ponieważ chcą nadal prowadzić życie zawodowe.
 
Odrzucenie stereotypów dotyczących zatrudnienia i realne spojrzenie na możliwości naszego rynku z pewnością będzie z korzyścią zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Wprowadzeni idei flexicurity w firmie pozwoli na aktywizację zawodową osób wieku emerytalnym, a stosując formy elastycznego zatrudnienia (np. praca zmianowa, praca na zlecenie, czy jobshering) łatwo dostosujemy czas, jaki pracownik w wieku 50+ może poświecić dla firmy i jej rozwoju. Dodatkowo w naturalny sposób zrealizowany zostanie aspekt edukacji ustawicznej i transferu wiedzy w firmie, ponieważ doświadczony pracownik może uczyć młodych, którzy jeszcze nie zdobyli potrzebnej wiedzy i umiejętności.