Praca za Granicą: Nadchodzą zmiany w kształceniu akademickim 25.latków i osób starszych

„Po pięciu latach pracy będzie można odkurzyć maturę i stanąć przed komisją weryfikującą na studia. Przepustką może być ukończony kurs, przebyte szkolenia oraz doświadczenie. I oczywiście zdana matura”- podaje gazeta.

 „To w zasadzie trzy główne założenia jednego z najnowszych pomysłów resortu szkolnictwa wyższego składającego się na pakiet zmian, których celem jest lepsze przygotowanie absolwentów uczelni do rynku pracy. Tę konkretną koncepcję pomyślano jednak dla ludzi już aktywnych, studia mają ich wzmocnić”.
Resort zapowiada, że dzięki temu systemowi osoby pracujące będą mogły uzupełnić kwalifikacje i ukończyć studia w krótszym, indywidualnym trybie.

Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego ocenia pomysł pozytywnie, uważa, że to ważna zmiana wprowadzana do systemu kształcenia.

Więcej:
LINK