Praca czy rodzina – konferencja w Centrum Partnerstwa Dialogu Społecznego

VVJuż 15 stycznia w Centrum Partnerstwa Dialogu Społecznego odbędzie się konferencja „Praca i/czy rodzina: możliwość samorealizacji czy konieczność wyboru?”.

 

W konferencji udział weźmie dr hab. Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Do uczestnictwa w spotkaniu organizatorzy zaprosili również reprezentantów Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, a także przedstawicieli ośrodków badawczych i naukowych, organizacji pozarządowych, instytucji rynku pracy oraz przedstawicieli partnerów społecznych.

Pierwsza konferencja w Nowym Roku rozpoczyna się tematem ważnym i aktualnym. Rodzina jest podstawową komórką naszego społeczeństwa, w której kształtują się podwaliny naszych zawodowych umiejętności, a jednak często pracy – w myśleniu i działaniu – poświęcamy większą część naszego życia. Bywa, że praca staje się naszą rodziną, a nasi współpracownicy jej członkami – wtedy te proporcje znacznie się zwiększają. Bez wątpienia zachowanie równowagi i odpowiednich proporcji pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym przyczynia się do poczucia stabilności i satysfakcji, zarówno pracodawcy, jak i pracownika.

Podczas spotkania uczestnicy przyjrzą się w tym kontekście polskiemu rynkowi pracy i spróbują znaleźć odpowiedzi na pytania: Jak się zmienia współczesny model rodziny, i czy za tym przeobrażeniem nadążamy? Co te zmiany oznaczają dla polskiego rynku pracy? Jak państwo może wspierać rodzinę, a co dobrego rodzina może dać państwu?
Zaproszenie w załączniku: LINK