Pożegnanie śp. Bolesława Adamika

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,

że w dniu 17 maja 2020 r. odszedł

śp. Bolesław Adamik

były członek Komisji Rewizyjnej Związku Rzemiosła Polskiego,

Wiceprezes Zarządu Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze,

Starszy Cechu Rzemiosł Różnych, Handlu i Przedsiębiorczości w Żarach,

Wicemarszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego,

Mistrz szkolący uczniów,

uhonorowany najwyższym odznaczeniem w rzemiośle – Szablą Kilińskiego,

społecznik i żołnierz w stanie spoczynku,
który do końca aktywnie działał na rzecz lokalnej społeczności.

Rodzinie Zmarłego
przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia

Prezes Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Rzemiosła Polskiego
wraz z członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz pracownikami ZRP