Odszedł Jan Guz

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, 
że w wieku 62 lat zmarł

śp. Jan Guz

wieloletni Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ).
Przez całe życie aktywnie włączał się w życie społeczne kraju.
Był członkiem Narodowej Rady Rozwoju, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
wiceprzewodniczący Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych,
wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej ZUS,
a także reprezentował stronę pracowników w Radzie Dialogu Społecznego.

Rodzinie Zmarłego
przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego
wraz z Zarządem i pracownikami ZRP