Pożegnanie śp. Antoniego Eugeniusza Jankowskiego

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że 15 grudnia 2018 roku zmarł w wieku 83 lat nasz drogi Kolega

śp. Antoni Eugeniusz Jankowski

inżynier, nemrod, mistrz rzemiosła artystycznego, płatnerz i brązownik, pomysłodawca i twórca galowego kordelasa PZŁ, założyciel i właściciel dobrze znanej w środowisku myśliwych i leśników firmy Antia, zajmującej się płatnerstwem, metaloplastyką oraz brązownictwem. Do jego znaczących osiągnięć płatnerskich należy odtworzenie Kordelasa Leśnika Polskiego z 1930 r.

Rodzinie Zmarłego
przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego
wraz z Zarządem i pracownikami ZRP

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 29 grudnia 2018 roku o godz. 12.30 w Łodzi,
na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Ogrodowej 39.