Pożegnanie śp. Marka Drzażdżyńskiego

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu

śp. Marka Drzażdżyńskiego

Starszego Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników m.st. Warszawy,
Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej w zawodzie zegarmistrz,
Mistrza odznaczonego srebrnym i platynowym medalem im. Jana Kilińskiego,
a przede wszystkim dobrego kolegi, który do końca swoich dni
zachował optymizm i serdeczność. 

Rodzinie Zmarłego
przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego
wraz z Zarządem i pracownikami ZRP