Potwierdź swoje kwalifikacje w Katowicach

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach rozpoczęła realizację projektu: „Rzemieślnicze e-kw@lifikacje” . W ramach projektu pracownicy zakładów mogą bezpłatnie potwierdzić swoje kwalifikacje i uzyskać tytuł czeladnika lub mistrza w zawodzie: piekarz, cukiernik, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych.

W ramach projektu zaplanowano bezpłatny udział w:
Szkoleniach technicznych w formie e-learningu, przygotowujących do egzaminu czeladniczego, bądź mistrzowskiego w dostępnych zawodach:
– Fryzjer,
– Mechanik Pojazdów Samochodowych,
– Piekarz,
– Cukiernik.
Konsultacjach online i stacjonarnych z zakresu przedmiotowego danej branży.
Szkoleniach przygotowujących do korzystania z platformy.

Projekt oferuje:
– szkolenia w formie e-learningu na platformie internetowej e–Komisja, za pośrednictwem której uczestnicy projektu będą przygotowywać się do egzaminów czeladniczych/mistrzowskich. Platforma będzie dostępna na stronie internetowej Izby www.ir.katowice.pl;
– ostatnią szansę na bezpłatny egzamin czeladniczy i mistrzowski w ramach finasowania UE (obecnie koszt egzaminu czeladniczego wynosi 500,00 zł, mistrzowskiego 1.000,00 zł);
– materiały szkoleniowe, catering, zwrot kosztów dojazdu na egzamin.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnik projektu otrzymuje świadectwo czeladnicze/dyplom mistrzowski przetłumaczone na język angielski i niemiecki uwierzytelnione przez Związek Rzemiosła Polskiego i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a także certyfikat ukończenia szkolenia technicznego w formie e-learningu.

Wszelkich informacji o projekcie oraz rekrutacji udzielają pracownicy Izby Rzemieślniczej oraz MSP w Katowicach pod nr telefonu: /32/259-62-61 w.105, 103

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (X.2012–IX.2013 roku) w ramach Poddziałania 9.6.1